Cenový výměr: právní norma

k § zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;

         Pokud obsahový komponent právní normy je obsažen v pramenu, na který norma zmocňovací odkazuje, nutno i tento pramen považovat za formu práva. V případě, kdy forma požadovaná pro právní předpis nesplňuje všechny požadavky, kdežto obsah a právní funkce ano, je rozhodující splnění obsahových náležitostí právního předpisu.

(Podle nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb. (sp. zn. Pl.ÚS 24/99).)

Věc: návrh III. senátu Ústavního soudu na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. 11. 2008