ENERGETIKA A BIOMASA 2010

Datum: 10.2.2010 - 12.2.2010
Pořadatel: České vysoké učení technické
Místo: Praha
obrázek

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat

na mezinárodní konferenci

ENERGETIKA A BIOMASA 2010

konané pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze

Prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc.

ve dnech 10. - 12. února 2010

 

Konference je zaměřena na následující témata:


PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONFERENCE:

Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.                  FS ČVUT v Praze

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.                     VŠCHT v Praze

Prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.      TF ČZU v Praze

Prof. dr hab. inž. Józef Szlachta, prof. zw.  UP Wroclaw

Prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc.                        TU Košice

  • zdroje biopaliv pro energetické využití
  • technologie výroby a úpravy biopaliv
  • moderní technologie spalování, zplyňování, pyrolýzy a výroby bioplynu
  • moderní technologie využití odpadní biomasy
  • pokročilé energetické systémy využívající biopaliva
  • problematika znečišťujících látek ve spalinách ze spalování biomasy
  • zkušenosti z provozu
  • výpočtové metody a modelování procesů
  • ekonomie energetického využití biomasy

Další informace naleznete na stránkách pořadatele zde.

 

Výběr termínu:

<< >>

Termín akce:

od

do

Obory: