Výkladové stanovisko k předmětu úpravy § 11a odst. 3 až 5 energetického zákona

5.3.2012
Výkladové stanovisko k předmětu úpravy § 11a odst. 3 až 5 energetického zákona

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

7.10.2011
Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k ustanovení § 18 vyhlášky č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

7.10.2011
Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k ustanovení § 18 vyhlášky č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Stanovisko Energetického regulačního úřadu k problematice velikosti instalovaného výkonu pro účely odvodu z elektřiny ze slunečního záření

18.2.2011
Stanovisko Energetického regulačního úřadu k problematice velikosti instalovaného výkonu pro účely odvodu z elektřiny ze slunečního záření

Stanovisko Energetického regulačního úřadu k přerušení dodávky tepla v Doksech

30.3.2010
Stanovisko Energetického regulačního úřadu k přerušení dodávky tepla v Doksech, které informuje o včasném řešení nastalé situace a ochraně spotřebitelů.

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení

5.6.2009
Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení.

Společné stanovisko MPO a SEI Povinnost zpracování energetických průkazů u veřejných budov

16.6.2008
Povinnost zpracovat energetický průkaz vyplývá ze směrnice 2002/91/ES (Energy Performance Building Directive). Článek 7 uvedené směrnice definuje případy, kdy je nutné zpracovat průkaz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce vydává společné stanovisko k společné výrobě elektřiny a tepla ve spalovnách komunálního odpadu

28.4.2008
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce vydává společné stanovisko k společné výrobě elektřiny a tepla ve spalovnách komunálního odpadu. Jedná se o způsob výpočtu množství tepelné energie obsažené v palivu (komunálním odpadu ).

Stanovisko k měření dodávané teplé vody společně připravované pro více odběrných míst v odběrném místě dodávky.

10.3.2008
Při dodávce teplé vody, společně připravované pro více odběrných míst, musí držitel licence podle § 78 odst. 6 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o způsobu rozúčtování nákladů nebo zajistit v každém odběrném místě měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů.

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k problematice malých vodních elektráren

29.2.2008
Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k problematice malých vodních elektráren uvedených do provozu po 1. 1. 2005 včetně, rekonstruovaných malých vodních elektráren a malých vodních elektráren uvedených do provozu po 1. 1. 2008 včetně

Komentář k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

19.10.2006
Cílem komentáře je přispět k jednoznačné interpretaci ustanovení vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě orgány provádějícími výkon státní správy v energetických odvětvích podle § 15 energetického zákona a sjednotit postup provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů regionálních distribučních soustav a provozovatelů lokálních distribučních soustav při aplikaci zásad vyhlášky do vztahů s výrobci a konečnými zákazníky.

Společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k některým otázkám souvisejícím se změnou dodavatele

27.05.2006
Od 1. ledna 2006 je trh s elektřinou zcela otevřen a každý zákazník je oprávněný s právem volby svého dodavatele. Práva a povinnosti nejen konečných zákazníků, ale všech účastníků trhu s elektřinou, jsou vymezena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a provedena dalšími prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb.

21.10.2005
Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (po zapracování změn vyplývajících ze zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.) (část týkající se činnosti, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení)

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hodnocení vydávání licencí

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. 3 věty třetí zákona č. 458/2000 Sb.

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. 3 věty třetí zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týká možnosti rozúčtování tepla

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hodnocení vydávání licencí.