Nadace ČEZ pomohla zrekonstruovat sportovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou

Datum: 19.11.2010

Nadace ČEZ v rámci svého programu „Podpora regionům“ podpořila částkou 540 000 Kč rekonstrukci sportovní plochy, která slouží především pro sprint a badminton. Slavnostního otevření se dnes zúčastnili zástupci obce i Nadace ČEZ.

Sportovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou obec postupně buduje déle jak dvacet let. „Velmi podstatná je podpora Nadace ČEZ, která nám v minulosti již vypomohla s vybudováním dvou hřišť, a to jak sportovního, tak i dětského. Cílem letošního projektu bylo zlepšit stav sportovní plochy a tím zvýšit zájem dětí o běh a sprint a také o čím dál více oblíbený badminton,“ říká starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef  Zoser.

Celkové náklady na projekt dosáhly výše 1 100 000 korun. Polovinou přispěla Nadace ČEZ. V rámci rekonstrukce obec vyměnila původní škvárovou atletickou dráhu za novou s bezpečným umělým povrchem. A to včetně plochy u cvičné stěny tenisu, která kromě nácviků základních tenisových úderů slouží také pro hraní badmintonu.

Při slavnostním zahájení si badminton zahráli i  zástupci obce. Zprava starosta Josef Zoser, správce areálu Miroslav Suchý a místostarosta Pavel Zoser

Sprint na nové dráze si vyzkoušeli děti z místní mateřské školy

„Kromě dětí a mládeže podporuje Nadace ČEZ také zdravotně postižené spoluobčany a její dary míří do veřejně prospěšných projektů týkajících se školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí,“ vysvětluje poslání Nadace ČEZ její ředitel Ondřej Šuch. „Letos jsme také veřejnosti představili nové projekty nadace Oranžová učebna a Oranžové schody. Ty školám pomohou vybavit moderní učebny a lépe zpřístupnit školní budovy postiženým dětem,“ dodává Šuch.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Programy Nadace ČEZ

  • Oranžové hřiště
  • Oranžová učebna
  • Oranžové schody
  • Oranžové kolo
  • Podpora regionů