Vítězky tipovací soutěže si převzaly mininotebooky v Infocentru elektrárny Dukovany

Datum: 16.11.2010

JE Dukovany – Jana Mačudová z Ratiškovic u Hodonína a Iva Freitingerová z Boskovic, vítězky tipovací soutěže v rámci internetovém hlasování o oranžovou učebnu, si přijely dnes odpoledne vyzvednout své výhry – mininotebooky. Současně využily i nabídky prohlédnout si IC elektrárny Dukovany.

Na otázku „Kolik školních projektů bylo celkově podáno v rámci grantového řízení Oranžová učebna v roce 2010?“ odpověděly dámy naprosto správně „1006“.

„Pan učitel radil, že by to mohlo být kolem tisícovky, zkusila jsem dát tisíc šest,“ říká s úsměvem třináctiletá Iva, která přijela z Boskovic i se svými rodiči. 

„Počítač už mám, ale tenhle maličký si budu od mámy určitě půjčovat,“ sděloval šibalsky dvanáctiletý syn druhé výherkyně Jany Mačudové z Ratiškovic. Tatínek z dálky pozoroval, jak mamince pomáhá dárek rozbalovat. Celá šestičlenná skupina pak shlédla v kinosále film a se zájmem si prohlédla všechny modely v Infocentru za doprovodu paní průvodkyně. Až děti dorostou (dovrší 15 let), přijedou se obě rodiny podívat do elektrárny samotné.

Více informací k proběhlé soutěži i internetovému hlasování o oranžové učebny

Letos na jaře vyhlásila Nadace ČEZ poprvé grant Oranžová učebna. Jeho cílem je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. O grant zažádalo přes 800 škol, z nichž jednadvacet získalo peníze na moderní vybavení učebny fyziky, chemie či výpočetní techniky.

Studenti a pedagogové se díky tomuto projektu dočkali nových výukových simulátorů, speciální výpočetní techniky, interaktivních tabulí a dalších moderních výukových pomůcek. Maximální částka jednoho příspěvku je 200 tisíc korun, přičemž v roce 2010 bylo rozděleny téměř 4 miliony korun. „Podpora vzdělávání je dlouhodobě významnou součástí strategie Skupiny ČEZ. Spolupracujeme se školami všech stupňů a snažíme se probudit zájem studentů o technické obory. Projekt Oranžová učebna vítám jako další významný krok k rozšíření této spolupráce,“ říká Bohdana Horáčková, místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ. Pro velký zájem vyhlásí Nadace ČEZ grant Oranžová učebna opět na začátku příštího roku.

Na jižní Moravě a Vysočině získaly grant Oranžová učebna 2010 tyto školy

  • Základní škola Jungmanova 813, Kuřim
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov
  • Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Programy Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oranžová učebna, Oranžové schody, Oranžové kolo a Podpora regionů.