ČEPKON 2013 - Boj energetických zdrojů o budoucí perspektivu

Datum: 21.5.2013 - 22.5.2013
Pořadatel: Konference.Cz pod záštitou MŽP
Místo: Prague Marriott Hotel

1. den konference

ÚTERÝ 21. KVĚTNA 2013


Předseda:
Ing. Jiří Gavor, CSc., partner, ENA s.r.o., Praha


Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů konference

9.00 hod. Uvítací projev zástupce Institute for International Research a předsedy dne


SPOLEČNÉ ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY KONFERENCÍ „ČEPKON 2013“ A „EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ MANAGEMENT“


Klíčová legislativa energetického sektoru


9.10 hod. Klíčová legislativa energetického sektoru

 • Vývoj evropský předpisů dotýkajících se nejen obchodníků s energiemi
 • Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie
 • Směrnice o energetické účinnosti a zákon o hospodaření s energiemi

Ing. Blahoslav Němeček, Senior Manager, Advisory Services,
Ernst & Young, s.r.o., Praha


10.00 hod. Přestávka na kávu


10.20 hod. Hroutí se vize jednotné energetické politiky díky silné regulaci EU a snahám o protekcionismus členských zemí?

 • Energetická politika a regulace EU a její dopady na tržní prostředí energetických trhů
 • Příprava podpůrných mechanismů jednotlivých zdrojů dle priorit členských zemí
 • Zásahy EU do tržních principů energetických trhů – může EU zamezit nespravedlivým intervencím a stabilizovat tržní prostředí v energetice?
 • Jak významná je role ACERu při realizaci nařízení REMIT a MIFiD II.?

Josef Fiřt, ředitel, Euroenergy, spol. s r.o., Praha (v jednání)


Co ohrožuje energeticky náročné podniky?


11.00 hod. Konkurenční pozice českého průmyslu v EU z hlediska současných cen energií?

 • Stává se současná cena energie noční můrou pro energeticky náročné podniky?
 • Vyžaduje stávající situace na energetickém trhu výraznější zásahy pro zachování konkurenceschopných podniků v ČR?
 • Jaké jsou dopady energetické politiky státu na energeticky náročné podniky?
 • Jaká jsou řešení stávající situace?

Ing. Karel Šimeček, MBA, předseda, Sdružení velkých spotřebitelů energie, Praha


11.40 hod. Obchodování s emisními povolenkami a návrhy Evropské komise na řešení přebytku emisních povolenek na trhu

 • Plán Evropské komise na oživení Unijního systému obchodování s povolenkami ETS
 • Změna aukčního plánu emisních povolenek pro léta 2013 – 2020
 • Zvýší se změnou aukčního systému cena povolenek a bude tato cena nutit největší znečišťovatele regulovat objem vypouštěných škodlivých plynů?

Mgr. Milan Hudák, MA, hlavní analytik emisních a energetických trhů,
Virtuse Energy, s.r.o., Praha


Přichází „temný věk“ pro obnovitelné zdroje?


12.20 hod. Nastane konec podpory OZE v Čechách?

 • Perspektivy OZE s ohledem na snižující se výši výkupních cen a omezování podpory
 • Budou OZE konkurenceschopné i bez podpory?
 • Stávají se OZE rizikovým businessem?
 • Jaká bude návratnost investic do výstavby OZE v případě, že nebude vyplácena podpora?
 • Jaký typ obnovitelných zdrojů má perspektivu v ČR bez dotací?

Ing. Oldřich Kožušník, generální ředitel a jednatel společnosti,
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Hradec Králové


ZAČÁTEK SAMOSTATNÉHO PROGRAMU energetického kongresu ČEPKON 2013


13.00 hod. Společný oběd


14.15 hod. Povinný výkup elektřiny z OZE a změna nastavení výše tarifu za provoz systému v SR

 • Je výše tarifu podceněná nebo naopak příliš vysoká?
 • Jaké budou dopady změn v oblasti výše tarifu za provoz systému?
 • Jaký bude následující vývoj v oblasti OZE?

Ing. Pavel Šimon, CSc., partner a technický člen výboru,
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI), Bratislava


Energetický trh – aktuálně a přehledně


15.00 hod. Přestávka na kávu


15.20 hod. Situace na českém retailovém trhu a pohled Pražské energetiky na vývoj trhu s energiemi od počátku liberalizace

 • Jak se změnil retailový trh s elektřinou od počátku liberalizace?
 • Jak bojovat s některými nástrahami a úskalí legislativního rámce na podnikání v prodeji energií?
 • Do jaké míry je kvalita poskytovaných služeb jako například zodpovědné a bezchybné vyúčtování zásadní při výběru dodavatele a stává se konkurenční výhodou na trhu?
 • Co je zásadní element ovlivňující rozhodování zákazníků – cena dodávané energie nebo bezchybný, vstřícní a pro-klientský servis?
 • Nahrávají „do karet“ velkým tradičním energetickým hráčům pokoutné a problematické praktiky některých menších dodavatelů energetických komodit?

Ing. Pavel Elis, MBA, generální ředitel a předseda představenstva,
Pražská energetika, a.s., Praha


16.00 hod. Retailový trh s elektřinou

 • Klíčové faktory úspěchu na retailovém trhu s elektřinou?
 • Cena energie jako primární faktor při rozhodování?
 • Konkurenční prostředí vzhledem k energetické regulaci

Zuzana Řezníčková, exekutivní ředitelka pro Retail, ČEZ Prodej, s.r.o., Praha


16.40 hod. Jak řídit současnou a budoucí situaci s přetížením přenosových soustav okolních zemí?

Diskusní panel

 • Jaká by měla být role EU při řešení přetoku energie z Německa?
 • Jak efektivně ochránit kritickou infrastrukturu?
 • Mohlo by Německo jako přímý viník přispět ke stabilitě sítě – finančně nebo technicky?
 • Bude výstavba blokačního transformátoru na hranicích vhodným řešením nadměrných toků energie?
 • Rozvoj infrastruktury jako klíčový prvek energetického řetězce aneb nutnost investic v nelehkých časech
 • Do jaké míry jsou investice do přenosových sítí vyvolané zejména rozvojem větrných elektráren na severu Německa?

Michal Hudec, CEO a analytik, energy analytics, a.s., Bratislava
Další účastníci diskuze kontaktováni


17.10 hod. Shrnutí prvního dne konference předsedou

17.20 hod. Následuje koktejl

KOKTEJL

Na závěr prvního dne konference Vás společnost IIR zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře.

2. den konference

STŘEDA 22. KVĚTNA 2013


Předseda:
Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel výkonného pracoviště,
Teplárenské sdružení České republiky, Praha


9.00 hod. Úvodní řeč předsedy dne


Klíčová legislativa energetického sektoru


9.10 hod. Státní energetická koncepce a její obrysy

 • Nový klíčový dokument energetického trhu – Státní energetická koncepce
 • Nakolik může ovlivnit proces SEIA finální podobu SEK?
 • Aktualizace koncepce sektoru elektroenergetiky – co nás čeká a nemine?
 • Budoucí realizace a perspektiva přečerpávacích elektráren v ČR jako vhodný způsob jak akumulovat elektrickou energii?
 • Přichází zlatý věk jaderné energie?
 • Využívání obnovitelných a dalších alternativních zdrojů energie

Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha


Budoucnost teplárenství v Čechách


9.40 hod. Co trápí české teplárenství?

 • Přechodný národní plán a přísné emisní limity
 • Jaký je výhled do budoucna v oblasti podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy?
 • Komunální odpad a biomasa jako vhodná alternativa pro transformaci uhelných tepláren?
 • Směrnice o energetické účinnosti – příležitost nebo další pohroma?
 • Podaří se narovnat podmínky pro podnikání uhlíkovou daní, nebo dříve zkolabuje trh s povolenkami?
 • Problematika investic do teplárenství a nejistota s ohledem na měnící se legislativní prostředí

Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel výkonného pracoviště,
Teplárenské sdružení České republiky, Praha


10.30 hod. Přestávka na kávu


Energie jako obchodní artikl


10.50 hod. Přeshraniční obchodování – směřování k Target Modelu

 • Požadavky na výpočet přeshraničních přenosových kapacit vs. otázka energetické bezpečnosti
 • Evropský Target Model a cesta k němu …
 • Očekávaný vývoj na trhu s elektřinou s ohledem na integraci trhů?

Martin Apko, Managing Director, CAO Central Allocation Office GmbH, Freising


11.40 hod. Kontrakty v energetice: staré problémy a nové výzvy

 • Různorodost: trading, projekty (EPC kontrakty), transakce, dlouhodobost, regulatorní a soutěžní aspekty
 • Smluvní svoboda vs. regulace
 • Nový Občanský zákoník: důvod k radosti podnikatelů v energetice?
 • Standardy a „na míru“ šité smlouvy – výhody a nevýhody
 • Spotřebitelé vs. průmysloví zákazníci: jeden metr na všechny
 • Transakce v energetice a jejich specifika

Tomáš Rychlý, partner, WOLF THEISS advokáti s.r.o., Praha


12.30 hod. Vývoj cen elektrické energie – lze predikovat i bez křišťálové koule?

 • Vývoj cen a spotřeby energií
 • Výstavba klasických zdrojů energie při současných cenách
 • Výstavba obnovitelných zdrojů v Evropě a dopady do cen elektřiny

Petr Novák, investiční manažer, KKCG a.s., Praha


13.10 hod. Společný oběd


Nakládání s radioaktivním odpadem


14.10 hod. Systém nakládání s vyhořelým jaderným palivem a chystané změny na Slovensku – možná inspirace pro české kolegy?

 • Platby za závěrečný jádrový cyklus jako součást státního rozpočtu?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody nového systému?
 • Bude stát zodpovědným garantem pro zaplacení likvidace vyhořelého jádrového paliva?

Referent kontaktován


Etický kodex v praxi


14.50 hod. Vyřeší etický kodex nekalé praktiky při prodeji energie?

 • Etický kodex obchodníka v praxi
 • Dodržují obchodníci hlavní ustanovení?
  • řídit se obecně závaznými právními předpisy
  • jednat tak, aby nezneužíval svého postavení na trhu
  • poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně, poctivě, profesionálně
  • dodržovat zásady čestné a poctivé konkurence a podnikatelské etiky
 • Jaká pravidla etického chování komplikují obchodníkům život a která jim prodej naopak zlehčují?
 • Jak vnímají zákazníci obchodníka, který nedodržuje etický kodex?

Referent kontaktován


15.30 hod. Ukončení konference při společné kávě

 

Výběr termínu:

<< >>
PoÚtStČtSoNe
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Termín akce:

od

do

Obory: