Německý „Energetický obrat“ již zkrachoval

Datum: 17.6.2013

Ideologické, všemi ostatními průmyslovými zeměmi odmítnuté, radikální přebudování německého energetického hospodářství, cestou masivního rozšiřování větrných a solárních zdrojů, hnaného cílem ústupu a likvidace uhelných a jaderných zdrojů, je uskutečňováno již několik let. Tento, svým fundamentálním rozporem s platnými fyzikálními zákony a zjevnou předražeností nedosažitelný cíl, vede k vyřazení řídících vlivů svobodného trhu, následován zaváděním stále nových zákonů a instrumentů plánovaného hospodářství, přičemž dosavadní konzervativně-liberální spolková vláda rozporuplným pozoruhodným způsobem převzala dobrodružnou energetickou politiku Zelených. Přehnaně unáhleným a pouze politicky podloženým rozhodnutím o odstavení osmi jaderných elektráren z března 2011 a tím také vyřazením (zahozením) důležitého podílu zásobování elektrickým proudem, který nemůže být nahrazen větrnou a na denním světle závislou energií, byla již tak dost kritická (prekérní) situace dodatečně dramaticky zostřena (prohloubena).

V této zprávě Dr. Ing. Günter Keil pečlivě analyzoval nebezpečný vývoj, jeho příčiny i jeho následky. Jeho hodnocení: Spolková vláda se nyní bezmocně zmítá (ve vlastních osidlech) chycena v pastech, které si sama nakladla. Problémy způsobené vlastními chybami se pokouší oddalovat (odkládat) užíváním stále více hospodářsko-plánovavacích metod s ještě horšími chybami v rozhodování, vyvolávajícími nové škody se stále stejným výsledkem: růst rizik, která musí zaplatit odběratelé elektřiny.

Na rozdíl od Dr. Ing. Günter Keila vím, že neodmítly všechny země, naopak ČR se v několika oblastech (větrníky, fotovoltaika, biomasa) připojila velmi iniciativně již v letech 2004 – 2005 přijetím zákonů na podporu tzv. OZE, do pady jsou již nyní velmi citelné. Lze vysledovat paralelní průběh, kopírující vývoj v Německu až po katastrofické zemětřesení v Japonsku v roce 2011...

 František Kružík