Firma MND získá zákazníky Elektrárny Chvaletice

Datum: 17.6.2014

Společnost Moravské naftové doly (MND) bude od července postupně přebírat portfolio zákazníků Elektrárny Chvaletice ze skupiny Severní energetická. Firma ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka se s elektrárnou dohodla na strategické spolupráci. Společnosti to sdělily ČTK v tiskové zprávě. Elektrárna se soustředí na výrobu a velkoobchod s elektřinou. Po několika letech tak opouští přímou dodávku elektřiny koncovým odběratelům. 
    Skupina MND přebírá několik stovek velkých zákazníků s celkovou spotřebou na rok 2015 kolem jedné terawatthodniny (TWh). Přebírá veškerá práva a povinnosti vůči všem zákazníkům. "Z pohledu zákazníka tak nedochází k jakýmkoli změnám, pouze ke změně právního subjektu, který jim energii bude za neměnných podmínek nadále dodávat," uvedl obchodní ředitel MND Ludvík Baleka. 
    "Tímto rozhodnutím nebude narušena kontinuita dodávek našim zákazníkům. Dohodli jsme se totiž s MND, že postupně převezme obsluhu našich současných odběratelů. Elektrárna Chvaletice poskytne k tomuto převzetí odbornou pomoc a stane se hlavním poskytovatelem elektřiny pro MND," uvedl generální ředitel Elektrárny Chvaletice Luboš Pavlas. 
    Dodal, že nákup Elektrárny Chvaletice a její spojení s hnědouhelným lomem Československá armáda na Mostecku přinesl skupině Severní energetická nový rozměr. "Jednou z příležitostí, kterou vidíme, je koncentrovat se více na výrobu elektřiny a obchodování na velkoobchodním trhu," uvedl Pavlas. 
    Podle Baleky je partnerství s elektrárnou v souladu se strategií rozvoje MND. "Naplňujeme tím ambici stát se energetickou firmou schopnou nabídnout výhodně svým zákazníků přímo ze zdroje nejen plyn, ale i elektřinu. Během několika let se chceme stát jedním z největších dodavatelů plynu a elektřiny českým domácnostem," doplnil Baleka. 
    MND od začátku letošního roku nabízí plyn z vlastní těžby napřímo českým domácnostem a od května rozšířila svoji nabídku o dodávku elektřiny. "MND registruje stovky nových zájemců o dodávky energie týdně. Bohužel řada klientů má u stávajícího dodavatele často uzavřenou smlouvu na dobu určitou a okamžitý přechod k MND by pro ně znamenal nepřiměřené penále," uvedl Baleka. 
    Skupina MND je největší českou společností zaměřující se na aktivity spojené s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu, vrtnou a servisní činností a také na skladování a obchodování se zemním plynem. Kromě ČR působí v dalších regionech Evropy, Středního a Blízkého východu a v zemích bývalého Sovětského svazu. Těžbu provádí na těžebních licencích v České republice, Gruzii a na Ukrajině. 
    Severní energetická, původně Litvínovská uhelná, se vloni vyčlenila ze skupiny Czech Coal a stala se novým samostatným subjektem na energetickém trhu. Je správcem největšího hnědouhelného ložiska v ČR, lomu ČSA, se zásobami 750 milionů tun hnědého uhlí. 
    Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelná elektrárna s instalovaným výkonem 4 x 200 MW a dosažitelnou dodávkou elektřiny přesahující čtyři TWh ročně. ČEZ elektrárnu prodal za 4,12 miliardy korun. 

jap jpt