Lidé na Třebíčsku mají k jádru pozitivní vztah, potvrdil výzkum

Datum: 2.7.2014

Pozitivní vztah k jaderné energetice má 75 procent obyvatel v lokalitě Horka na Třebíčsku. Je jednou ze tří na Vysočině vytipovaných pro možnou výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Jadernou elektrárnu v Dukovanech vnímá pozitivně více než 82 procent lidí. Dokládá to sociologický výzkum, který uskutečnila Západomoravská vysoká škola v Třebíči společně se sdružením Energetické Třebíčsko. 
    Správa úložišť radioaktivních odpadů vytipovala pro stavbu trvalého úložiště na Vysočině tři území. Lokalita Horka je kolem Budišova na Třebíčsku. Do lokality Hrádek patří Rohozná na Jihlavsku. Lokalita Kraví hora leží nedaleko uranového dolu na Žďársku. Výzkum se uskutečnil v polovině května v obcích Budišov, Nárameč, Rudíkov, Vlčatín, Hodov, Rohy, Oslavička, Oslavice a Osové.
    Z 2945 obyvatel lokality Horka starších 18 let se průzkumu zúčastnilo více než 18 procent. Budoucnost výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách vidí 61 procent oslovených obyvatel. "S obecnou potřebou vybudovat v České republice hlubinné úložiště souhlasí 56 procent respondentů z lokality. Z šetření vyplývá, že 43 procent dotazovaných spojuje s rozvojem jaderné energetiky pozitivní očekávání a 12 procent vnímá jadernou energetiku negativně," uvádí se v tiskové zprávě Západomoravské vysoké školy. 
    V případě výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu vidí obyvatelé zmíněných obcí hlavní přínos ve vytvoření nových pracovních míst, příjmech z dotací a dalších kompenzací ze strany státu. Největší obavy jsou spjaty s možnými negativními dopady zařízení na zdraví obyvatel a se zatížením infrastruktury v době výstavby. 
    Důležitým výsledkem šetření je také rozsah důvěry občanů k institucím veřejné správy a státním institucím. Za důvěryhodné jsou považováni představitelé územní samosprávy. Starostům důvěřuje 66 procent dotázaných, u ostatních institucí však převažuje nedůvěra, vyplývá z výzkumu. 

bjr kš