Německo chce sedmileté moratorium na hydraulické frakování

Datum: 7.7.2014

Německo do roku 2021 zakáže těžbu zemního plynu pomocí hydraulického frakování z hloubky menší než 3000 metrů. Uvádí to návrh zákona, který dnes společně připravily ministerstvo hospodářství a ministerstvo životního prostředí. Proti návrhu protestují opoziční Zelení, podle nich nejde zákaz dost daleko. 
    Hydraulické frakování se používá především ve Spojených státech k těžbě zemního plynu v břidličných horninách hluboko pod zemí. Při využití této metody se pumpuje voda s rozpuštěnými chemikáliemi do vrtu a její tlak v podzemí rozbije horninu, z níž se tak uvolní plyn. Ekologičtí aktivisté ale varují, že tento způsob těžby ohrožuje zásoby podzemní vody nad ložisky plynu. 
    "Ochrana zdraví a ochrana pitné vody mají absolutní prioritu," uvedli dnes ve společném prohlášení obě německá ministerstva. Hodlají proto předložit novelu zákona o ochraně vody, která dočasně zakáže frakování v menších hloubkách. Podle navrhovaného zákona by vláda v roce 2021 měla posoudit vývoj technologie a rozhodnout o prodloužení nebo zrušení moratoria. 
    Zákon zároveň umožní těžbu v hloubkách více než 3000 metrů. To by podle představ obou ministerstev mělo poskytnout dostatečný prostor pro pilotní frakovací projekty, které ukážou, zda je tento způsob těžby v Německu vůbec možný a rentabilní. 
    Hranice 3000 metrů je podle serveru Stern důležitá vzhledem k využívané technologii. Klasické frakování, při němž se voda s chemikáliemi pumpuje kolmo pod místo vrtu, je možné provádět až do hloubky 5000 metrů. V hloubkách do 3000 metrů se v USA provádí takzvané nekonvenční frakování, při kterém se voda tlačí i do horizontálních chodeb. Je tak možné získat z jednoho vrtu větší množství plynu, podle ekologů ale zároveň s tím stoupá riziko znečištění podzemní vody. 
    Němečtí Zelení proti navrženému zákonu protestují. Podle nich by měl být zákaz frakování absolutní, jinak budou v příštích letech sílit tlaky na posunutí hranice pro těžbu a nebude možné podzemní vodu účinně chránit. 
    Díky těžbě břidličného plynu se Spojené státy staly soběstačné v dodávkách zemního plynu a cena této suroviny se na tamním trhu výrazně snížila. Americké firmy tak mají proti těm evropským konkurenční výhodu v levnější energii. 
    V evropských zemích naopak převládají obavy z ekologických rizik. Některé evropské země proto uvalily moratorium na využívání frakování, mezi jinými i Česká republika a Francie. Odborníci také upozorňují, že vzhledem k větší hustotě zalidnění nebude v Evropě možné rozvinout těžbu břidličného plynu ve stejné míře, jako je tomu v USA. 

str hej