Podunajské státy přijaly deklaraci o energetické bezpečnosti

Datum: 11.7.2014

Zástupci států tzv. Podunajské strategie přijali dnes v Praze deklaraci o energetické bezpečnosti. Prioritou států regionu má být lepší propojení plynových soustav nebo výkonnější propojení elektrických rozvodných sítí. Členové zdůraznili potřebu dokončit tvorbu fungujícího celoevropského trhu s energiemi. Informoval o tom úřad vlády. 
    "Poprvé v historii této skupiny jsme přistoupili ke schválení deklarace, která reaguje na současnou energetickou situaci regionu a hovoří o praktických krocích v energetické problematice," uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. 
    Podunajská strategie byla v roce 2011 schválena Evropskou radou jako makroregionální strategie pro Dunajský region. Reaguje na společné výzvy regionu Podunají prostřednictvím 12 prioritních oblastí, mezi které patří mj. energetika, mobilita regionu nebo konkurenceschopnost. Česko společně s Maďarskem koordinuje oblast Podpora udržitelnější energetiky. 
    Strategie se účastní 14 států z Podunajského prostoru, kromě Česka například Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Bosna ale také zástupci Ukrajiny a Moldávie, tedy tranzitních zemí, které jsou v centru zájmu posílení energetické bezpečnosti. 
    Dnešní deklarace navázala na posilování energetické infrastruktury mezi Českem a Polskem. Regulační úřady obou zemí nedávno schválily stavbu plánovaného plynovodu STORK II, který má vést oběma zeměmi a má vytvořit severojižní koridor pro přepravu zemního plynu pro Střední a Východní Evropu bez závislosti na Rusku.

rdo mal