Komise navrhuje do roku 2030 uspořit v EU 30 procent energie

Datum: 23.7.2014

Evropská komise navrhuje do roku 2030 dosáhnout v Evropské unii třicetiprocentních úspor energie. Na tiskové konferenci to dnes oznámil komisař pro energetiku Günther Oettinger. Konečné slovo, také ohledně závaznosti takového cíle, budou mít ale členské země. O podobě evropské energetické a klimatické politiky do roku 2030 mají rozhodnout na summitu v říjnu. Česko si podobný závazný cíl nepřeje. 
    Dnes zveřejněný záměr doplňuje lednový návrh komise, aby EU do roku 2030 snížila o 40 procent emise skleníkových plynů z hodnot roku 1990. Na celounijní úrovni by měl také existovat závazek, aby 27 procent energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. 
    "Je to ambiciózní a zároveň realistický návrh," komentoval dnešní návrh eurokomisař Oettinger. Cílem je podle něj mimo jiné i vyslat signál trhům, aby investovaly do úsporných technologií. Komise dnes uvedla, že ke splnění 40procentního snížení emisí by stačil závazek energetických úspor ve výši 25 procent, v médiích se před dnešním rozhodnutím komise objevovaly údaje okolo 27 či 28 procent. 
    Kde budou investice nejvíce potřeba, ale podle něj bude záviset až na konkrétních rozhodnutích, jak podobného cíle dosáhnout - zda snahou redukovat spotřebu fosilních paliv například v dopravě či třeba snižováním energetické náročnosti provozu staveb. "Ale předpokládám, že se budeme pohybovat v dvouciferných částkách milionů eur," dodal Oettinger. 
    Téma energetické účinnosti a úspor nabylo v EU na významu v souvislosti s ukrajinskou krizí. Unie přemýšlí, jak snížit závislost na importu z Ruska. Dnes komise uvedla, že každé procento energetických úspor na evropské straně sníží potřebu dovozu plynu o 2,6 procenta. 
    Česká republika si ale nemyslí, že by stanovení takového závazného cíle bylo v zájmu unie nebo ČR, poznamenal dnes v Bruselu státní tajemník pro EU Tomáš Prouza. "Česko dlouhodobě úspěšně snižuje energetickou náročnost své ekonomiky," řekl ČTK a Českému rozhlasu. Dnes zveřejněné sdělení komise si podle něj česká vláda nyní zanalyzuje. 
    Proti závaznému cíli na úspory je například i Velká Británie a některé další státy, které varují, že taková potřeba spořit podkope ekonomický růst. Jiné země EU jej ale prosazují - líbí se například v Německu, Belgii, Dánsku, Irsku, Lucembursku či Portugalsku. 
    Unie má v současné době stanoveno, že do roku 2020 sníží spotřebu energií o 20 procent. Podle dnešních údajů, které představil Oettinger, se tento cíl skoro podaří naplnit. Nyní EU předpovídá, že bude dosaženo úspor 18 až 19 procent. 
    Stanovených dvaceti procent by podle komisaře mohlo být dosaženo, kdyby všechny země unie skutečně provedly ty změny, které od nich unijní pravidla žádají. Plné převzetí směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 dosud oznámily Itálie, Kypr, Dánsko, Malta a Švédsko. Nová opatření ale podle něj komise v tomto směru už přijímat nebude. 

jd spr