Co dělat, jsem-li nespokojen s cenou tepelné energie

(kam se obrátit s žádostí o rozklíčování a verifikaci kalkulace cen)

 

Cena tepla je každoročně upravována dle Cenového rozhodnutí vydaného Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Celkové náklady tvoří stálá (např. odpis zařízení, pojištění zařízení, mzdy a odvody obsluhy, správní a výrobní režie, apod.) a proměnná (palivo, elektrická energie, technologická voda, apod.) složka ceny.

Máte-li pochybnosti o kalkulované ceně tepla, obraťte se na Státní energetickou inspekci ČR, která má na starost kontroly dodržování cenových předpisů u dodávek tepelné energie.