Co dělat, když zjistím poškození elektroměru

  1. Veškeré závady na měřicím zařízení,  včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci (plomba), neprodleně  oznamte  provozovateli přenosové  soustavy  nebo  příslušnému  provozovateli  distribuční soustavy.