Co dělat, mám-li podezření, že v bytě (domě) uniká plyn

Pravidla při úniku plynu

1. Snažte se nepodlehnout panice.

2. Netelefonujte, nepoužívejte vypínače, uhaste všechny plameny, zabraňte jakémukoliv vzniku jisker či plamene (nekuřte, nevytahujte elektrické spotřebiče ze zásuvky).

3. Otevřete okna a dveře.

4. Informujte své okolí (na sousedy nezvoňte, pouze klepejte na dveře).

5. Opusťte budovu.

6. Uzavřete všechny uzávěry plynu, zejména HUP (hlavní uzávěr plynu).

7. Z prostoru mimo budovu s možným únikem plynu okamžitě volejte:

  • Pohotovostní poruchovou službu dodavatele plynu: 1239 (bezplatná nonstop linka pro celou ČR)

případně:

  • Hasičský záchranný sbor: 150
  • Záchrannou službu: 155
  • Policii ČR: 158