Co dělat při zasažení člověka elektrickým proudem

Užitečné odkazy

  1. Přerušte proud (vytáhněte zástrčku, vypněte/vyšroubujte pojistku, případně zasaženého odtáhněte od zdroje proudu pomocí nějakého nevodivého materiálu – např. dřevěná tyč)
  2. Kontrolujte puls a dýchání (nedýchá-li, zahajte umělé dýchání)
  3. Snažte se se zraněným komunikovat a zabránit jeho/ jejímu upadnutí do šoku
  4. Přivolejte lékařskou pohotovost (jednotné evropské číslo pro tísňové volání 112 nebo zdravotnická záchranná služba ČR 155)