Co znamenají jednotlivé položky na faktuře za odběr plynu (přepočet m3 na kWh)

Od 1.4.2001 je zákazníkům spotřeba zemního plynu vyúčtovávána v kWh (kilowatthodina) místo v m3.  Vyrovnává  se tím rozdíl v kvalitě zemního plynu z různých zdrojů v ČR i rozdíly v atmosférickém tlaku při odběru na různých místech ČR.

Spotřeba se nadále měří v m3, pro fakturační účely je přepočítávána na kWh podle následujícího vzorce:

fakturovaná energie v kWh

=

spotřebovaný objem zemního plynu v m3

X

přepočet na standardní podmínky v plynárenství

(15° C a 101,325 kPa)

X

vážený průměr spalného tepla zemního plynu v kWh/m³

 (spalné teplo se zjišťuje průběžně a je vypočítáváno ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676)

 

Zjednodušeně se dá říct, že dokonale spálený 1m3 zemního plynu = 10,5 kWh.