Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

Program spravuje Státní fond rozvoje bydlení (http://www.sfrb.cz/) a je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Žádosti do programu se mohou podávat od 11. ledna 2013.


 

Užitečné odkazy