Jak zajistím převod odběru elektrické energie na jiného odběratele

ČEZ | E.ON | PRE

Obecně

 1. Změnu odběratele lze provést:
  • korespondenčně (vyplněné doklady zašlete na adresu příslušného dodavatele)
  • osobně na kontaktních místech příslušného dodavatele
  • elektronicky (zatím pouze u PRE, a.s.)
 2. Je-li to možné, proveďte změnu odběratele elektrické energie společně s původním odběratelem. Pokud bude výpověď smlouvy dodána samostatně a bez jména budoucího odběratele, bude odběrné místo i měřící zařízení odpojeno. Osobní účast původního odběratele není nutná, postačí vyplněná a podepsaná žádost o ukončení smlouvy a jeho/její plná moc (v případě úmrtí původního odběratele předložte kopii úmrtního listu - nahrazuje podpis).

 3. Pro osobní vyřízení potřebujete občanský průkaz (Váš zástupce musí mít plnou moc).

ČEZ

 • Původní odběratel

Pro usnadnění převodu odběrného místa je pro vás nejlepší domluvit se s budoucím majitelem nemovitosti. On to jistě také uvítá, protože pak nehrozí, že by mohlo nastat přerušení dodávky elektřiny. Zde vám poradíme, jak dále postupovat.

 1. Vyplňte formulář „Ukončení smlouvy“ (nezapomeňte uvést číslo elektroměru a stav ke dni výpovědi).
 2. Vyplněný a podepsaný formulář předejte novému majiteli nemovitosti, ten již vše může vyřídit sám.
 3. Pokud neznáte budoucího majitele nebo nechcete, aby tuto záležitost řešil za vás, zašlete nám vyplněný a podepsaný formulář poštou (ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň), faxem nebo e-mailem. Můžete rovněž navštívit kterékoliv naše kontaktní místo a tam jej odevzdat. Kontakty naleznete zde.
 • Nový odběratel

Při stěhování do nového bytu nebo domu je nejlepší domluvit se s předchozím majitelem a převedení odběru elektřiny řešit společně – jedině tak budete mít jistotu, že nebude dodávka elektřiny přerušena. Postupujte podle následujících kroků:

 1. Podle charakteru odběru vyplňte formulář „Žádost – Smlouva o sdružených službách dodávky - Domácnost" nebo  „Žádost – Smlouva o sdružených službách dodávky - Podnikatel" a formulář „Žádost – smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí“.
 2. Doporučujeme vám podat všechny dokumenty najednou – tedy i výpověď smlouvy od původního majitele, kdy původní zákazník nemusí být při vyřizování požadavku přítomen, stačí jeho podpis na formuláři „Ukončení smlouvy.
 3. Vyplněné a podepsané formuláře nám prosím zašlete poštou (ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň), faxem nebo e-mailem. Můžete rovněž navštívit kterékoliv naše kontaktní místo a tam formuláře odevzdat. Kontakty naleznete zde.
 4. Vámi zaslané formuláře zpracujeme a o dalších krocích vás budeme informovat.

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte Zákaznickou linku 840 840 840, pošlete dotaz e-mailem na cez@cez.cz nebo navštivte kontaktní místo.

nahoru

E.ON

1. Původní a nový odběratel společně vyplní formulář Žádost o změnu zákazníka (přepis).

Pozn.: Odstěhoval-li se původní odběratel bez udání nové adresy, vyplní nový odběratel ještě formulář čestného prohlášení.

2. Veškeré doklady zašlete na adresu:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

3. Na základě Žádosti o změnu zákazníka obdrží původní odběratel ukončovací fakturu a s novým zákazníkem bude uzavřena nová smlouva o dodávce elektřiny/o sdružených službách dodávky elektřiny.

nahoru

PRE

1. Původní a nový odběratel společně vyplní formulář Žádost o změnu, uzavření nebo ukončení smlouvy.

2. Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na:

Pražská energetika, a.s.
Back Office prodeje
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

nebo v naskenované podobě emailem.

3. Původní zákazník obdrží potvrzení o ukončení smlouvy a následně i konečnou fakturu; nový zákazník obdrží doporučeně oznámení o tom, že se stal zákazníkem společnosti PRE, spolu s písemným vyjádřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

4. Žádost o změnu odběratele v odběrném místě (převod) lze provést i elektronicky.

nahoru