Jak zajistím převod odběru plynu na jiného odběratele

RWE | Pražská plynárenská, a.s. | Jihočeská plynárenská, a.s.

Obecně

Změnu odběratele plynu nelze většinou provést jinak než osobní návštěvou některého z kontaktních míst příslušného dodavatele (ideální je spojit Vaše ukončení smlouvy o odběru s uzavřením nové smlouvy s budoucím odběratelem).

Nemůžete-li se dostavit osobně, vybavte budoucího odběratele (či jiného zástupce) Vaší plnou mocí a ten/ta ji předá spolu s patřičnými doklady.

Nezapomeňte uvést výrobní číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny (musí být odsouhlaseno Vámi i novým odběratelem).

Vyřizujete-li převod odběru plynu po úmrtí původního odběratele, připravte si (místo plné moci) kopii úmrtního listu či doklad z dědického řízení.


RWE

(vlastní obchodníky se zemním plynem RWE Transgas, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s.)

1. Navštivte některé z Kontaktních míst RWE (vyřizuje-li převod Váš zástupce/budoucí odběratel, připravte pro něj/ni Plnou moc).

2. Vyplňte formulář Žádost o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.

3. Vyúčtování ukončeného odběru obdržíte poštou na Vaši původní adresu (chcete-li jej dostat na Vaši novou adresu, je třeba ji dodavateli plynu sdělit).

nahoru

Pražská plynárenská, a.s.

Převod odběru při změně uživatele = Uzavření smlouvy

Převod plynoměru lze provést osobně v jedné z  našich Obchodních kancelářích na adrese: Palác ADRIA, Jungmannova 31, Praha 1 nebo U Plynárny 500, Praha 4, kde bude uzavřena smlouva o  sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

K převodu plynoměru je třeba doložit následující doklady:

 •  
  • průkaz totožnosti, v případě zastoupení druhou osobou plnou moc
   (formulář plné moci je množné získat na stránce Formuláře ke stažení nebo v obchodních kancelářích)
  • formulář „Žádost o ukončení dodávky zemního plynu“ s podpisem původního zákazníka (formulář žádosti o ukončení dodávky zemního plynu je možné získat na stránce Formuláře ke stažení nebo v obchodních kancelářích)
  • v případě převodu po úmrtí – úmrtní list nebo jiný doklad potvrzující úmrtí původního zákazníka
  • bankovní spojení
   • v případě bezhotovostní platby – číslo bankovního spojení
   • v případě platby formou SIPO – spojovací číslo (pod jedním spojovacím číslem lze platit maximálně 3 zálohové platby)
   • stav plynoměru

PŘEVOD ZAPLOMBOVANÉHO PLYNOMĚRU
(NA PŘEJÍMANÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ JE PŘIPOJEN PLYNOMĚR, ALE JE PŘERUŠENA DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU)

K převodu plynoměru je třeba doložit následující doklady:

 •  
  • průkaz totožnosti, v případě zastoupení druhou osobou plnou moc
   (formulář plné moci je množné získat na stránce Formuláře ke stažení nebo na obchodních kancelářích)
  • výrobní číslo plynoměru
  • žádost původního zákazníka o ukončení odběru (formulář je možné získat v obchodních kancelářích nebo na stránce Formuláře ke stažení) v případě, že dodávka plynu bylapřerušena z důvodu neplacení původního zákazníka
  • bankovní spojení:
   • v případě bezhotovostní platby – číslo bankovního spojení
   • v případě platby formou SIPO – spojovací číslo (pod jedním spojovacím číslem lze platit maximálně 3 zálohové platby)
  • v případě, že dodávka plynu byla přerušena před více než 6 měsíci navíc doložit:
   • platnou a kladnou zprávu o výchozí revizi OPZ, vystavenou oprávněným revizním technikem, která musí obsahovat: doklad o tlakové zkoušce, ne starší 6 měsíců, posudek kouřových cest (v případě, že je instalován plynový spotřebič s odkouřením do komína), vystavený oprávněnou kominickou firmou. Originál výchozí revize zůstane uložen v PP, a. s.
   • stav plynoměru

Korespondenční převod

Chcete provést převod plynoměru z pohodlí domova bez nutnosti návštěvy obchodní kanceláře? Je to tak jednoduché. Pražská plynárenská, a.s. nabízí pro své zákazníky novou službu – korespondenční převod. Stačí vyplnit formulář „korespondenční převod“ a zaslat ho na adresu: Pražská plynárenská, a.s., Zákaznické centrum, Národní 37, Praha 1 – Nové město, 110 00. Obratem Vám budou zaslány Vaše nové smlouvy - Smlouva o připojení k distribuční soustavě a Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu. Formulář „korespondenčí převod“ je rovněž možné zaslat elektronicky formou přílohy emailu na adresu callcentrum@ppas.cz

nahoru

Jihočeská plynárenská, a.s.

(vlastníkem je E.ON)

1. Společně s budoucím odběratelem vyplňte formulář Žádost o změnu zákazníka (přepis).

2. Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete na adresu:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

nahoru