Jak zařídím připojení nového odběrného místa a přihlášení k odběru elektrické energie

ČEZ | E.ON | PRE

ČEZ

Chci přejít k ČEZ od jiného dodavatele

Připravte si k ruce fakturu nebo smlouvu od stávajícího dodavatele, na které jsou uvedeny potřebné údaje pro změnu dodavatele a vyberte si správný formulář

Po vyplnění formuláře klikněte na ikonu „odeslat“. Následně formulář vytiskněte, podepište a zašlete na ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň.

Chci uzavřít smlouvu na nové odběrné místo

Pokud chcete uzavřít novou smlouvu na odběrné místo, které nebylo odpojeno déle než 2 roky, vyplňte oba následující formuláře. Vyplnění obou formulářů vám zajistí dodávku elektřiny i její distribuci do vašeho odběrného místa.

1) Žádost – Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí

Pokud bylo vaše odběrné místo odpojeno déle než 2 roky, nebo se jedná o nově zřízené odběrné místo, je nutné podat nejdříve Žádost o připojení odběrného místa k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí.

2) Žádost – Smlouva o sdružených službách dodávky

Pokud bylo vaše odběrné místo odpojeno déle než 2 roky, nebo se jedná o nově zřízené odběrné místo, je nutné podat nejdříve Žádost o připojení odběrného místa k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí.

Nenašli jste případ, který by odpovídal vaší situaci? Kontaktujte prosím Zákaznickou linku 840 840 840, pošlete dotaz e-mailem na cez@cez.cz nebo navštivte kontaktní místo.

nahoru


E.ON

1. Vyplňte Žádost o krátkodobé připojení odběrného místa (vhodné pro stavenišťní přípojky) nebo Žádost o trvalé připojení odběrného místa (pro rodinný dům, byt, chatu, garáž, apod.).

2. Pokud není objekt jednoznačně určen (přesná adresa včetně čísla popisného, pouze evidenční číslo nestačí), je třeba připojit situační plánek v měřítku 1:2000 nebo 1:2880 s přesně zakreslenou polohou objektu.


3. Obdržíte nové smlouvy o připojení včetně technicko-ekonomického stanoviska.

4. Potřebujete-li poradit či pomoct, obraťte se na Alianční partnery společnosti E.ON.

5. Uzavřete novou smlouvu o dodávce elektřiny/o sdružených službách dodávky elektřiny a dohodněte si montáž elektroměru.

6. Žádost o připojení k distribuční síti E.ON zašlete poštou na:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
nahoru

PRE

1. Vyplňte formulář Žádost - nové připojení z hladiny nízkého napětí.

2. Vyplněný formulář odevzdejte v kterékoliv pobočce Zákaznického centra PRE

nahoru