Podpora z programu Nová zelená úsporám 2013

Dne 13. června 2013 byla vyhlášena 1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. Zahájení příjmu žádostí bylo 12.8.2013. Ukončení příjmu žádostí nastane vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. 11. 2013!

Předmětem podpory jsou zatím pouze opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech. Viz http://www.nzu2013.cz/ (oficiální web programu)nebo http://www.novazelenausporam.cz/(neoficiální portál o dotacích na zateplení).