Jak změním dodavatele plynu

Obecně

Od 1. ledna 2007 mají všichni koneční odběratelé plynu včetně domácností právo na bezplatnou změnu dodavatele, a tím i možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku plynu.

Před změnou dodavatele byste měli důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynem. Při hodnocení nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny plynu, ale také konkrétní podmínky dodávek a v neposlední řadě také spolehlivost a případně zkušenosti dodavatele plynu.

Odběratelé z kategorie domácnosti a maloodběr mohou změnit svého dodavatele jednou za 6 měsíců, s výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední instance.

Smlouva může být při změně dodavatele plynu buď jen jedna, nebo více samostatných smluv na jednotlivé služby.

Varianty uzavření smluvního vztahu

 Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu

  1. S dostatečným předstihem požádejte stávajícího dodavatele o ukončení smlouvy (nejpozději v termínu uvedeném ve smlouvě nebo obchodních podmínkách dodavatele).

  2. S novým dodavatelem uzavřete smlouvu o sdružených službách dodávky plynu (nejvhodnější pro domácnosti a maloodběratele), což Vám zajistí kompletní služby související s dodávkou plynu (tj. plyn, jeho přeprava, distribuce a uskladňování), a to nejpozději 20 kalendářních dnů před datem, kdy má začít dodávka plynu novým dodavatelem.

nahoru

Uzavření smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb

  1. Požádejte provozovatele distribuční soustavy, ke které je připojeno Vaše odběrné plynové zařízení, o uzavření smlouvy o distribuci plynu (pouze měníte-li dodavatele poprvé a nemáte takovou smlouvu již uzavřenou).
    • Žádost o uzavření smlouvy o dodávce plynu musíte provozovateli distribuční soustavy předložit nejpozději 18 kalendářních dnů před datem, kdy má začít dodávka plynu novým dodavatelem.
    • Provozovatel poté zaregistruje údaje o Vašem odběrném místě v systému provozovatele přepravní soustavy.
  2. Uzavřete s novým dodavatelem smlouvu o dodávce plynu (nejpozději 20 kalendářních dnů před datem účinnosti změny dodavatele plynu).

  3. S jednotlivými poskytovateli uzavřete smlouvu o přepravě plynu a smlouvu o uskladnění plynu.

nahoru