Kdo vydává průkaz energetické náročnosti budovy

Užitečné odkazy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) smí vystavit pouze osoba prozkoušená a akreditovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu – tzv. energetický expert.

Průkaz energetické náročnosti budov

Pokud posuzovaná budova nesplní požadavky úspornosti, zpracovatel je ze zákona povinen Vám navrhnout a ekonomicky vyhodnotit další úsporná opatření.