Na jaké stavby se vztahují od 1.1.2009 požadavky na splnění energetické náročnosti budov (průkaz energetické náročnosti budovy PENB)

Průkaz energetické náročnosti budov si od 1.1.2009 musíte opatřit:

  • Při stavbě budovy s celkovou podlahovou plochou nad 50m2
  • Při energeticky významnější rekonstrukci již existující budovy (přestavba, zateplení, výměna oken, výměna tepelné soustavy, apod.) s podlahovou plochou nad 1000m2
  • Při pronájmu/prodeji budovy nebo její části, vznikla-li z předešlých důvodů povinnost PENB zpracovat