PROGRAM EFEKT - státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - PROGRAM EFEKT bývá vyhlašován na přelomu kalendářního roku. Na rok 2014 by měl být objem finančních prostředků oproti letošním 30 mil. Kč
podstatně navýšen. Podpora se týká středisek EKIS, přípravy projektů EPC a dalších projektů zaměřených na úspory energií. Viz http://www.mpo-efekt.cz.