Společné stanovisko MPO a SEI Povinnost zpracování energetických průkazů u veřejných budov

Datum: 16.6.2008

Povinnost zpracovat energetický průkaz vyplývá ze směrnice 2002/91/ES (Energy Performance Building Directive). Článek 7 uvedené směrnice definuje případy, kdy je nutné zpracovat průkaz.
Stanovisko (PDF 97,1 kB)