Společné stanovisko MPO a SEI Povinnost zpracování energetických průkazů u veřejných budov

16.6.2008 | Stanoviska
Povinnost zpracovat energetický průkaz vyplývá ze směrnice 2002/91/ES (Energy Performance Building Directive). Článek 7 uvedené směrnice definuje případy, kdy je nutné zpracovat průkaz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce vydává společné stanovisko k společné výrobě elektřiny a tepla ve spalovnách komunálního odpadu

28.4.2008 | Stanoviska
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce vydává společné stanovisko k společné výrobě elektřiny a tepla ve spalovnách komunálního odpadu. Jedná se o způsob výpočtu množství tepelné energie obsažené v palivu (komunálním odpadu ).

Stanovisko k měření dodávané teplé vody společně připravované pro více odběrných míst v odběrném místě dodávky.

10.3.2008 | Stanoviska
Při dodávce teplé vody, společně připravované pro více odběrných míst, musí držitel licence podle § 78 odst. 6 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o způsobu rozúčtování nákladů nebo zajistit v každém odběrném místě měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů.

Společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k některým otázkám souvisejícím se změnou dodavatele

27.05.2006 | Stanoviska
Od 1. ledna 2006 je trh s elektřinou zcela otevřen a každý zákazník je oprávněný s právem volby svého dodavatele. Práva a povinnosti nejen konečných zákazníků, ale všech účastníků trhu s elektřinou, jsou vymezena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a provedena dalšími prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.