Stanovisko k měření dodávané teplé vody společně připravované pro více odběrných míst v odběrném místě dodávky.

Datum: 10.3.2008

Při dodávce teplé vody, společně připravované pro více odběrných míst, musí držitel licence podle § 78 odst. 6 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o způsobu rozúčtování nákladů nebo zajistit v každém odběrném místě měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů.
Stanovisko (PDF 55,6 kB)