Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce vydává společné stanovisko k společné výrobě elektřiny a tepla ve spalovnách komunálního odpadu

Datum: 28.4.2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce vydává společné stanovisko k společné výrobě elektřiny a tepla ve spalovnách komunálního odpadu. Jedná se o způsob výpočtu množství tepelné energie obsažené v palivu (komunálním odpadu ).
Stanovisko (PDF 80,2 kB)