Komentář k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Datum: 19.10.2006

Cílem komentáře je přispět k jednoznačné interpretaci ustanovení vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě orgány provádějícími výkon státní správy v energetických odvětvích podle § 15 energetického zákona a sjednotit postup provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů regionálních distribučních soustav a provozovatelů lokálních distribučních soustav při aplikaci zásad vyhlášky do vztahů s výrobci a konečnými zákazníky.
Stanovisko (PDF 132 kB)