Společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k některým otázkám souvisejícím se změnou dodavatele

Datum: 27.05.2006

Od 1. ledna 2006 je trh s elektřinou zcela otevřen a každý zákazník je oprávněný s právem volby svého dodavatele. Práva a povinnosti nejen konečných zákazníků, ale všech účastníků trhu s elektřinou, jsou vymezena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a provedena dalšími prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
Stanovisko (PDF 109 kB)