Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.


Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hodnocení vydávání licencí.
Stanovisko (PDF 293 kB)