Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb.

Datum: 21.10.2005

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (po zapracování změn vyplývajících ze zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.) (část týkající se činnosti, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu jiné fyzické či
právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení).
Stanovisko (PDF 139 kB)