Jak zařídím ukončení odběru elektrické energie

ČEZ | E.ON | PRE

Obecně

Pokud končíte s odběrem elektrické energie na konkrétním odběrném místě a zároveň už znáte jméno nového odběratele, postupujte při jednání společně. Vaše osobní účast není nutná, stačí, když nového odběratele vybavíte vyplněnou a podepsanou žádostí o ukončení odběru a plnou mocí (viz. Jak zařídím převod odběru elektrické energie na jiného odběratele). Nezapomeňte si zapsat stav elektroměru.

Chcete-li pouze zrušit dodávky elektrické energie, vyplňte příslušný formulář a odešlete jej na adresu Vašeho dodavatele nebo jej odevzdejte osobně na některém z kontaktních míst (při osobním jednání potřebujete občanský průkaz, v případě úmrtí odběratele pak kopii úmrtního listu).


ČEZ

1. Vyplňte formulář Ukončení smlouvy.

2. Vyplněný formulář zašlete poštou na adresu:

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Guldenerova 2577/19
30328 Plzeň

nebo ho odevzdejte osobně na některém z  kontaktních míst.

nahoru

 E.ON

1. Vyplňte formulář Žádost o ukončení smlouvy.

2. Vyplněnou žádost zašlete na adresu:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

3. Na základě žádosti provedou pracovníci odečet stavu elektroměru a jeho demontáž (je-li odběrné místo nepřístupné, uveďte v žádosti Vaše telefonní číslo za účelem sjednání termínu demontáže).

Pozn.: Vyřizujete-li ukončení odběru elektrické energie za odběratele, který se odstěhoval bez udání nové adresy, musíte přiložit také vyplněné Čestné prohlášení.

nahoru


PRE


1. Vyplňte formulář Ukončení dodávky elektřiny

2. Dohodněte si s operátorem termín ukončení odběru elektrické energie a demontáž elektroměru (bude-li místo Vás přítomný Vámi pověřený zástupce, nezapomeňte ho/ji vybavit písemnou plnou mocí). Vyřizujete-li ukončení odběru elektřiny za zemřelého odběratele, je nutná Vaše osobní návštěva Zákaznického centra PRE.

3. Konečné vyúčtování Vám bude zasláno poštou na adresu původního odběrného místa (případnou změnu Vaší korespondenční adresy oznamte pracovníkům PRE).

nahoru