Jak změním dodavatele elektrické energie

ČEZ | E.ON | PRE

Obecně

  1. S dostatečným předstihem požádejte Vašeho stávajícího dodavatele elektřiny o ukončení smlouvy (nejpozději v termínu uvedeném ve smlouvě nebo obchodních podmínkách dodavatele).
  2. S novým dodavatelem uzavřete smlouvu o zajištění dodávky elektřiny (nejpozději 13 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem).
  3. Nezapomeňte, že při první změně dodavatele je třeba uzavřít smlouvu o připojení s příslušným distributorem (provozovatelem distribuční soustavy, ke které je připojeno Vaše odběrové místo).
    Žádost o uzavření smlouvy o připojení předložte distributorovi (nejpozději 17 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem).
  4. Pro domácnosti a maloodběratele je nejjednodušší uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (odběratel tak platí pouze svému dodavateli a ten se postará o platbu provozovateli distribuční soustavy).
    Pokud se rozhodnete uzavřít s dodavatelem pouze smlouvu o dodávce tzv. „silové“ elektřiny, pamatujte, že musíte mít uzavřenu i smlouvu o distribuci elektrické energie s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je Vaše odběrné místo připojeno.
Dodavatele elektrické energie lze měnit pouze 1x za 6 měsíců, proto si svou volbu dobře promyslete.

ČEZ

1. Vyplňte Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nn oprávněnému zákazníkovi
2. Smlouvu zašlete poštou, faxem nebo emailem, popřípadě kontaktujte Zákaznickou linku 840 840 840 či smlouvu odevzdejte osobně v kterémkoliv Zákaznickém centru.

nahoru

E.ON

1. Vyplňte Žádost o trvalé připojení odběrného místa (v sekci Důvod žádosti zakřížkujte možnost změna dodavatele elektřiny).
2. K žádosti přiložte přehledný situační plánek s vyznačením polohy Vaší nemovitosti (v měřítku 1:2000 nebo 1:2880) a se zakreslenými okolními objekty.
3. Žádost zašlete poštou. Můžete i volat Zákaznickou linku E.ON 840 111 333 (ve všední dny 7:00 – 20:00) nebo osobně navštívit Zákaznickou kancelář České Budějovice.

nahoru

PRE

1. Vyplňte Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN a Plnou moc.
2. Oba doklady pošlete na adresu Pražská energetika, a.s., Prodej MO, Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 nebo oskenované emailem na či je přineste osobně do pobočky Zákaznického centra. Pro více informací můžete kontaktovat Zákaznickou linku.

nahoru