k § 1 a § 9 zákona 526/1990 Sb., o cenách;

Ustanovení § 1 odst. 6 zákona o  cenách se vztahuje i na cenové moratorium, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) a § 9 zákona o cenách, které stanoví nařízením vláda, i když samo ustanovení § 1 odst. 6 hovoří o ústředních orgánech statní správy, což vláda není.

(Podle nálezu Ústavního soudu č. 84/2003 Sb. (sp. zn. Pl.ÚS 2/03).)

Věc: návrh skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytů prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů.

10. 11. 2008
Cenové moratorium (PDF 159 kB)