• ČSN EN 60456

  Pračky pro domácnost - Metody měření funkce
 • ČSN EN 61121

  Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce
 • ČSN EN 60704-2-10

  Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace
 • ČSN EN 50229

  Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce
 • ČSN 730540-2

  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
 • ČSN EN 50160

  Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
 • ČSN EN 50285

  Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření
 • ČSN EN 50294

  Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník - světelný zdroj
 • ČSN 36 1060-12

  Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok
 • ČSN EN 60704-3

  Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku
 • PNE 18 4302

  Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav
 • PNE 18 4311

  Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy
 • PNE 33 0000-1

  Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě
 • PNE 33 0000-2

  Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy
 • PNE 33 0000-3

  Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy
 • PNE 33 0000-4

  Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektřiny
 • PNE 33 0000-5

  Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení
 • PNE 33 0000-6

  Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
 • PNE 33 0000-7

  Navrhování a umísťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kV
 • PNE 33 0000-8

  Navrhování a umísťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV
 • PNE 33 3302

  Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
 • PNE 33 3430-5

  Parametry kvality elektrické energie – Část 5: Přechodná přepětí – impulzní rušení
 • PNE 33 3041:2012

  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 2: Příklady výpočtů
 • PNE 33 3042:2003

  Příklady výpočtů zkratových proudů ve střídavých sítích
 • PNE 33 3160-1_21:2009

  Generátorové systémy větrných turbín - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě
 • PNE 33 3160-2:2009

  Větrné elektrárny - Ochrana před bleskem
 • PNE 33 3301:2008

  Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně
 • PNE 33 3430:2009

  Parametry kvality elektrické energie
 • PNE 34 7509:2009

  Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů
 • PNE 34 7614:2010

  Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45 kV
 • PNE 34 7625:2011

  VN kabely se zesítěnou PE izolací pro distribuční sítě do 34 kV
 • PNE 34 7626:2001

  Provozní zkoušky VN kabelových vedení v distribuční síti do 35 kV
 • PNE 34 7659:2006

  Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kV
 • PNE 34 8210:2004

  Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
 • PNE 34 8211:2005

  Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kV
 • PNE 34 8220:2006

  Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
 • PNE 34 8240:2007

  Příhradové stožáry pro elektrická vedení do 45 kV
 • PNE 34 8401:2001

  Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kV
 • PNE 34 8601:2001

  Součásti venkovních vedení distribučního vedení VN do 45 kV
 • PNE 35 1634:2010

  Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení - Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídících zařízeních
 • PNE 35 4212:2007

  Úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kV včetně
 • PNE 35 7149:2012

  Rozváděče NN pro distribuční transformovny VN/NN do 630 kVA
 • PNE 35 9700:2010

  Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě
 • PNE 35 9705:2012

  Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu
 • PNE 38 1755:2005

  Venkovní zařízení elektrických stanic VVN a ZVN - Opatření proti hluku
 • PNE 38 1981:2010

  Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy
 • PNE 38 2157:1999

  Kabelové kanály, podlaží a šachty
 • PNE 18 4310:2010

  Standardizované informační soubory dispečerských řídících systémů
 • PNE 38 1753:2005

  Vnitřní stanoviště transformátorů - Opatření proti hluku
 • PNE 38 2530:2000

  Hromadné dálkové ovládání - Automatiky, vysílače a přijímače
 • PNE 38 4065:2008

  Provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik
 • PNE 35 4701:1999

  Pojistky gTr pro jištění distribučních transformátorů VN/NN
 • ČSN 73 0540-4

  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody
 • ČSN EN ISO 13 790

  Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení
 • ČSN EN 15316

  Tepelné soustavy v budovách - část 1 až 4