Legislativní proces - Nařízení vlády 
- schematické znázornění procesu schvalování nařízení vlády v České republice
Legislativní proces - Zákon 
- schematické znázornění procesu schvalování zákonů v České republice
Legislativní proces - Vyhláška 
- schematické znázornění procesu schvalování vyhlášek v České republice