Elektroenergetika - Obchod a trh

 

Obchod a trh s elektřinou prochází, od roku 2002, postupnou liberalizací. Možnost volby svého dodavatele elektřiny získali nejprve velkoodběratelé. Od 1. 1. 2006 je již trh s elektřinou plně liberalizovaný a možnosti výběru mají všichni odběratelé, tedy i domácnosti a jednotlivci.

 

Elektřina a její distribuce

Jelikož přenosovou soustavu spravuje pouze akciová společnost ČEPS a distribuční soustava je v rukách E.Onu, ČEZu a PRE bylo zapotřebí rozdělit cenu elektřiny na samotnou energii a její distribuci. Toto rozdělení umožňuje prodávat elektřinu i subjektům, které nemají vlastní distribuční soustavu.

Prodejci elektrické energie:

 • ČEZ Prodej s. r. o.
 • E.ON Energie
 • PRE – Pražská energetika
 • nezávislí obchodníci a výrobci elektřiny
  • United energy
  • Česká energie
  • Dalkia
  • Lumen
  • a další

Provozovatelé přenosové a distribuční soustavy mají ze zákona povinnost přenést elektřinu obchodníků a výrobců za cenu, která je stanovena státem – Energetickým regulačním úřadem.

Energetická burza - PXE

Byla spuštěna 17. 7. 2007 a jejím vlastníkem je Pražská burza cenných papírů. Na energetické burze je možné nakupovat a prodávat elektřinu. Cílem je zprůhlednění tvorby ceny elektřiny, kterou do určité míry koriguje Energetický regulační úřad. Vznik Energetické burzy nezapříčinil žádný pokles ani vzestup ceny, ale umožnil těsnější propojení mezi zahraničním a tuzemským trhem s elektrickou energií a její cenou. 1. 7. 2009 změnila Energetická burza své jméno na Power Exchange Central Europe, a.s.. I nadále bude používat zažitou zkratku PXE.

Obchod s elektřinou v Evropě

Evropská unie je dnes nejvíce integrovaným energetickým trhem na světě a dlouhodobě se snaží o naprostou liberalizaci trhu s elektřinou v rámci celé EU. Základním cílem této snahy je zajištění stabilních dodávek elektrické energie a zároveň možnost spotřebitelů vybrat si svého dodavatele podle vlastních kritérií. EU je dnes nejvíce integrovaným energetickým trhem na světě.