Elektroenergetika - Tvorba ceny

Cena elektrické energie je závislá na více faktorech, než většina běžného zboží. Její výše je totiž, do určité míry, regulována státem. Důvodem je zajištění přijatelné ceny pro obyvatele, a koneckonců i průmyslové podniky. Výše ceny elektřiny je tedy tvořena dvěma složkami:

Regulované složky

Regulované složky elektrické energie stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ), který je provozován státem. Výše cen za tyto složky jsou stanovovány zpravidla na jeden kalendářní rok a tvoří zhruba 50% výsledné ceny elektřiny. Regulace jsou nástrojem, kterým může stát účinně ovlivňovat cenu elektřiny a zajistit odběratelům možnost volby dodavatele elektřiny.

Regulovanými složkami jsou:

  • cena za dopravu, distribuci a skladování elektřiny
  • příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
  • systémové služby (podrobněji)

Cena těchto složek je prakticky stejná pro všechny konečné odběratele. Za zmínku stojí to, že regulovaná cena za distribuci, dopravu i skladování ochraňuje zdravé konkurenční prostředí na trhu s elektřinou. Prodejci elektřiny, kteří nemají vlastní distribuční síť, tak mohou využívat síť cizí, aniž by byli jejím majitelem znevýhodňováni. To jim umožňuje nabídnout konkurenceschopnou cenu konečnému spotřebiteli.

Neregulovaná složka

Reprezentuje tu část ceny, která vyjadřuje skutečně spotřebovanou energii (silovou elektřinu). Výši této ceny stanovují její dodavatelé a zahrnuje náklady na výrobu/pořízení elektřiny, marži obchodníků a další složky, které se mohou u jednotlivých dodavatelů lišit. Celkovou výši neregulované složky ovlivňuje samotný trh, ke kterému patří i energetická burza.