Věcně usměrňované ceny dle zákona o cenách

k § 1 odst. 7 zákona 526/1990 Sb., o cenách

            Způsob, jakým je vypočítávána průměrná věcně usměrňovaná cena, která je základem pro stanovení věcně usměrňované ceny v dalším roce, stanoví cenový orgán v mezích své pravomoci, a vzorec je tak součástí věcného usměrňování cen.

Tedy způsob určení průměrné věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti včetně vzorce stanoveného cenovým výměrem je součástí cenové regulace a soudu nepřísluší hodnotit vhodnost stanovených kritérií.

(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2004,  č. j. (SJS) 6 A 5/2000 - 58)

Věc:  Společnost s ručením omezeným Ž. v Ř. proti Státní energetické inspekci (na niž přešla působnost Ministerstva financí v projednávané věci) o uložení pokuty za porušení cenových předpisů.