Odběrové stupně se člení takto:

● základní stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu,   

● odběrový stupeň číslo 1, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo,

● odběrový stupeň číslo 2, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu  v odběrných místech  zákazníků skupiny B 1, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,

● odběrový stupeň číslo 3, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu  v odběrných místech  zákazníků skupiny B 1 a B 2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,

● odběrový stupeň číslo 4, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo,  omezení denní spotřeby plynu  v odběrných místech  zákazníků skupiny B 1 a B 2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den,

● odběrový stupeň číslo 5, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu  v odběrných místech  zákazníků skupiny B 1 a B 2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,

● odběrový stupeň číslo 6, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny B1, omezení denní spotřeby plynu  v odběrných místech  zákazníků skupiny B 2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, 

● odběrový stupeň číslo 7, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny, B1 a B2, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,

● odběrový stupeň číslo 8, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A, B1, B2 a C, snížení denní spotřeby v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,

● odběrový stupeň číslo 9, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A, B1, B2, C a E, 

● odběrový stupeň číslo 10, který znamená přerušení přepravy, distribuce  a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A, B1, B2, C, D a E, 

● havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do všech odběrných míst zákazníků včetně odběrných míst zákazníků skupiny F.“

Zpět