Plynárenství - Obchod a trh

Trh s plynem v ČR prochází od roku 2001 výraznými změnami, jejichž cílem je naprostá liberalizace trhu s touto komoditou. Tyto změny jsou určovány takzvanými „Regulačními obdobími“. Tuto metodiku používá i řada jiných států v Evropě. Cílem je zajištění zdravého konkurenčního prostředí na trhu s plynem. Zároveň je kladen důraz na zajištění dostatku pro spotřebitele a zachování co nejnižší ceny, zejména pro domácnosti.

Liberalizace trhu s plynem

Od roku 2007 si může každý odběratel, včetně domácností, vybrat svého dodavatele, tedy subjekt, od kterého bude nakupovat komoditu jako takovou. Odběrateli, který má tato práva, se obecně říká „oprávněný zákazník“. Do roku 2007 byly oprávněnými zákazníky pouze vybrané společnosti, především průmyslové podniky. V zakladatelských státech EU funguje liberalizovaný trh s energiemi pochopitelně delší dobu než u nás.

Provozovatelé plynárenských soustav

Přepravní plynárenskou soustavu spravuje v ČR jediná společnost, a to NET4GAS. Regionální distribuční soustavu (RDS) provozuje celkem osm společností, ovšem šest z nich patří do skupiny RWE Energy AG (STP Net, SČP Net, ZČP Net, VČP Net, JMP Net a SMP Net). Zbývající dva provozovatelé RDS jsou E.ON Distribuce a Pražská plynárenská Distribuce. Lokální distribuční soustavy (LDS) provozuje přibližně 80 dalších provozovatelů.

Fungování trhu

Aby mohli prodávat plyn i obchodníci, kteří nemají vlastní distribuční soustavu, byla distribuce oddělena od prodeje samotného plynu (podobně jako u elektřiny). Zároveň je zákonem nařízeno, že majitelé a provozovatelé distribučních soustav musejí tyto poskytnout obchodníkům. Obchodovat s plynem smějí pouze subjekty s patřičným oprávněním – licencí.

Pokud si tedy zákazník vybere jiného dodavatele, než toho, na jehož distribuční soustavu je napojen, má distribuci zaručenou zákonem.

Další významní obchodníci

Mimo tradičních prodejců plynu (RWE, E.ON, Pražská plynárenská) se již na trhu stabilizovali i samostatní obchodníci. Tito nakupují plyn v zahraničí, nebo v tuzemsku. Mohou nakupovat i od výrobců bioplynu, jeho podíl na celkové spotřebě ČR je ovšem zanedbatelný. Zdroje/výrobny bioplynu v ČR poskytují zhruba 1% potřebného množství.

Ostatní významní prodejci plynu:

  • VEMEX s.r.o.
  • LAMA INVESTMENTS a.s.
  • VNG Energie Czech a.s.
  • United Energy Trading a.s.
  • MND a.s.
  • Lumen Energy a.s.
  • Energie Bohemia a.s.
  • Quantum Vyškov a.s.
  • Česká energie a.s.
  • Wingas GmbH