Plynárenství - Cenotvorba

Liberalizace trhu s plynem znamenala zásadní změnu v tvorbě ceny za plyn. Původně cena za měrnou jednotku zahrnovala cenu komodity i cenu za její dopravu a distribuci. Aby byl umožněn vstup na trh s plynem i subjektům, které nemají vlastní distribuční soustavu, bylo zapotřebí, rozdělit cenu za přepravu a distribuci od ceny za komoditu jako takovou. Za účelem nastavení zdravého konkurenčního prostředí a zároveň ochrany spotřebitelů je nezbytná státní regulace ceny.

Cena plynu zahrnuje:

Regulované složky ceny

Tyto složky ceny stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ), který je státní institucí. Výše ceny se zpravidla stanovuje na konkrétní časové období, obvykle na 12 měsíců. Ve srovnání s elektřinou představuje podíl regulovaných složek na celkové ceně plynu relativně malou část, a to pouhých 24%, oproti 50% u elektřiny.

Regulované složky jsou ceny za:

  • přepravu plynu
  • distribuci plynu

Každý uživatel plynárenské soustavy tedy platí za přepravu a distribuci plynu fixní cenu.

Neregulované složky

Podstatnou část, a také tu nejpohyblivější, tvoří cena plynu. Ta je přímo závislá na ceně ropy. V případě ČR je také důležitý aktuální kurz koruny k dolaru, potažmo euru. Cena za komoditu tvoří více než 70% ceny výsledné. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že zbývá zhruba 5% do celku. Tuto část tvoří cena za uskladnění plynu. Ptáte se, kam zmizela marže obchodníků? Ta je již zahrnuta v ceně samotného plynu a její výše závisí na schopnostech subjektu, který s plynem obchoduje.