ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

ČSN EN 50160

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

ČSN EN 50160 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50160:1999. Evropská norma EN 50160:1999 má status české technické normy. Norma uvádí hlavní charakteristiky napětí v místech připojení odběratelů z veřejných distribučních sítí nízkého a vysokého napětí za normálních provozních podmínek. Norma udává meze nebo hodnoty charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv odběratel, nepopisuje typickou situaci pro odběratele připojeného na veřejnou distribuční síť. Předmětem této normy je definování a popis charakteristik napájecího napětí týkající se: - kmitočtu, - velikosti, - tvaru vlny, - symetrie třífázových napětí. Během normálního provozu sítě vyvolávají změny zatížení, rušení způsobená nějakým zařízením i výskyt poruch, převážně způsobených vnějšími vlivy, změny těchto charakteristik. Charakteristiky se mění způsobem, který je pro jakékoliv předávací místo náhodný v čase a pro jakýkoliv časový okamžik náhodný co do místa. S ohledem na tyto vlastnosti lze očekávat, že úrovně charakteristik mohou být v malém počtu případů překročeny. Některé jevy, které ovlivňují napětí, jsou výslovně nepředvídatelné tak, že je nemožné dát u příslušných charakteristik určité hodnoty. Norma se skládá z následujících kapitol: kapitola 1 - Všeobecně, kapitola 2 - Nízkonapěťové napájecí charakteristiky a kapitola 3 - Vysokonapěťové napájecí charakteristiky. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN EN 50160 (33 0122) byla vydána v červnu 2000.