ČSN EN 50285 Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost

Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření

ČSN EN 50285

Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření

ČSN EN 50285 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50285:1999. Evropská norma EN 50285:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma byla vytvořena v rámci evropské komise pro směrnice, kterými se zavádí Směrnice Rady 92/75/EHS týkající se štítkování světelných zdrojů pro domácnost. Recenzovaná norma uvádí zkušební podmínky a metody měření světelného toku, příkonu a života světelných zdrojů, které jsou uváděny jako značení na balení světelného zdroje spolu s postupem ověřování deklarovaných hodnot. V této normě jsou zařazeny pouze ty parametry, které jsou specifikovány ve výše uvedené směrnici. Všechny ostatní parametry jsou uvedeny v příslušných normách pro požadavky na světelné zdroje. Tato norma platí pro tyto světelné zdroje: - žárovky na síťové napětí, - halogenové žárovky na síťové napětí, - světelné zdroje s integrovaným předřadníkem, - zářivky pro všeobecné osvětlování, - jednopaticové zářivky. Stručná norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podmínky zkoušky, kapitolu 5 - Ověřování, kapitolu 6 - Požadavky. ČSN EN 50285 (36 0510) byla vydána v srpnu 1999.