ČSN EN 60456 - Pračky pro domácnost

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN 60456

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN 60456 Tato mezinárodní norma se zabývá metodami pro měření funkce praček pro domácnost s topnými zařízeními nebo bez nich a pro napájení studenou a/nebo teplou vodou. Zabývá se také spotřebiči pro odstřeďováním vody odstředivou silou a platí pro spotřebiče pro praní i sušení textilií (nazývají se pračky-sušičky) vzhledem k jejich funkci praní. Účelem této normy je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických praček a odstředivek pro domácnost a popsat normalizované metody pro měření těchto charakteristik. Tato norma se nezabývá bezpečností ani funkčními požadavky. Tato norma také platí pro pračky určené pro komunální použití v činžovních domech nebo v prádelnách, ale nevztahuje se na pračky pro komerční prádelny. Zatímco tato norma zahrnuje zkušební požadavky pro všechny typy praček, pro datování zde bylo v této normě pouze omezeno zkoušení a vyhodnocování jiných než praček s vodorovným bubnem. Tato evropská norma také specifikuje, jak dalece je to nezbytné, zkušební metody, které se musí použít podle směrnice komise 95/12/EC z 23. května 1995, kterou se provádí směrnice rady 92/75/EEC v souvislosti s označováním praček pro domácnost štítky.