ČSN EN 60704-3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

ČSN EN 60704-3

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

ČSN EN 60704-3 ed. 2 Tato norma popisuje postupy pro určení a ověření deklarovaných hodnot hluku vyzařovaného spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Platí pro všechny druhy elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, na něž se vztahuje IEC 60704-1 a IEC 60704-2, která uvádí zvláštní požadavky pro jednotlivé druhy spotřebičů. Platí pro spotřebiče, které jsou vyráběny hromadně (sériově, malosériově nebo v dávkách) podle stejné technické specifikace a jsou charakterizovány stejnou udanou hodnotou emise hluku na štítku.