ČSN EN 61121 Bubnové sušičky pro domácnost

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN 61121

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN 61121 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro elektrické bubnové sušičky automatického a neautomatického typu pro domácnost, napájené studenou vodou nebo bez napájení vodou a opatřené topným zařízením. Účelem této normy je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických bubnových sušiček pro domácnost, které zajímají uživatele, a popsat normalizované metody pro měření těchto charakteristik. Tato norma se nezabývá bezpečností ani funkčními požadavky. Tato evropská norma také specifikuje, jak dalece je to nezbytné, zkušební metody, které se musí použít podle směrnice komise 95/13/EC z 23. května 1995, kterou se provádí směrnice rady 92/75/EEC v souvislosti s označováním elektrických bubnových sušiček pro domácnost energetickými štítky, a doplňuje kapitoly definující povolené tolerance pro hodnoty deklarované výrobcem a kontrolní postupy pro ověření těchto deklarovaných hodnot.